Personale

Rikke Gaarn Kristensen

Rikke Gaarn Kristensen er Scanningssygeplejerske.
Rikke scanner i Kolding, Aarhus og Aalborg. 

Annemarie Landsvig

Annemarie Landsvig er Scanningsjordemoder.
Annemarie scanner i København. 

Berit Brylling

Berit Brylling er Scanningsjordemoder.
Berit scanner i Kolding og Aarhus.

Rosa Jensen

Rosa Jensen er Scanningsjordemoder.
Rosa scanner i Ballerup og København.

Helle Staun

Helle Staun er Scanningsjordemoder og -sygeplejerske.
Helle scanner i Aalborg og Aarhus.