Personale

Rikke Gaarn Kristensen

Rikke Gaarn Kristensen er Scanningssygeplejerske.
Rikke scanner i Kolding og Horsens.

Berit Brylling

Berit Brylling er Scanningsjordemoder.
Berit scanner i Kolding.

Christina Krogh

Christina Krogh er Scanningsjordemoder. 
Christina scanner i Aalborg.

Annemarie Landsvig

Annemarie Landsvig er Scanningsjordemoder.
Annemarie scanner i København og Ballerup.