Tilvækstscanning

En tilvækstscanning er en type I scanning, hvor vi primært fokuserer på størrelse/vægt. Afhængigt af hvor langt du er i graviditeten, vil vi lave forskellige biometrimålinger med henblik på at finde vægt og termin. Vi vil herudfra kunne fortælle om afvigelser fra normalvægt, og har du været hos os tidligere, vil vi se på tilvæksten siden sidste scanning. Med fra scanningen får I billeder og vækstrapport på print og USB.


2D billede, profil

 

Vigtigt at følge tilvækst

Tilvækstscanning kan udføres gennem hele graviditeten. Særligt relevant er det at følge tilvæksten i 3. trimester. Sker der stagnering eller ligefrem fald i vækst, vil man i mange tilfælde planlægge igangsættende tiltag inden terminsdatoen. Optimalt skal der gå ca. 2-4 uger mellem hver scanning.

 

Tilvækstscanning ikke en del af tilbuddet i det offentlige

I Danmark er tilvækstscanninger ikke en del af de obligatoriske scanninger, der tilbydes i offentlig regi. I øvrige europæiske lande såsom i fx Tyskland, Frankrig, mv., er tilvækstscanninger hver 3.-4. uge i 3. trimester en obligatorisk del af det offentlige scanningsprogram. Indtil det bliver tilfældet i Danmark, kan tilvækstscanningerne vælges hos Scanningsklinikken.