Uge 19+0 - 21+6

Misdannelsesscanning

Uge 19+0 - 21+6

Spændende periode 

I denne periode begynder mange at mærke liv. Ligger moderkagen op imod dit maveskind, kan det være årsag til, at du måske endnu ikke mærker liv. Vi tilbyder alle typer scanning og alt efter dit behov, bør du vælge den, der passer dig.

Vi tilbyder i denne periode misdannelsesscanning, kønsscanning, tilvækstscanning og 3D/4D scanning. Desuden NIFTY Test Pro.

Misdannelsesscanning

Ved en 2D misdannelsesscanning kigges barnets organer igennem, og der laves vækstberegning, så vi kan se, om barnet vokser som det skal. Barnets vægt ses afbilledet i vækstkurven i rapporten.
Scanningsklinikken følger DSOG's (Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi) retningslinjer, som også følges i offentlig regi. Vi måler barnets hoved, mave og lårben, så både termin og vægt fremkommer. Vi kontrollerer barnets hoved, hjerne, hjerte, ryg, mave, nyrer, blære. Begge arme og ben ses, og antal af fingre og tæer tælles. Vi kigger de tre kar i navlesnoren og ser altid efter for læbespalte. Vi oplyser om modekagens placering i livmoderen. Vi identificerer barnets køn, såfremt dette ønskes.
Både under og efter misdannelsesscanningen vil vi naturligvis gøre alt for at få nogle fine billeder af barnets profil, fingre, kropsposition samt se efter om barnet evt. drikker, smasker eller gaber under scanningen. Med hjem fra scanningen får I billeder og vækstrapport på print. Desuden alle billeder samt hele scanningssekvensen med speak tilsendt pr. mail. 

Kønsscanning

Ved 2D kønsscanning identificeres barnets køn. Fra uge 14+0 kan vi stille en garanti for identificering af køn.
Der laves desuden vækst- og terminsberegning samt at vi ser hjerteblink og hører hjertelyd.
Skulle barnet på scanningstidspunktet ligge uhensigtsmæssigt for korrekt identificering af køn, tilbydes I en ny tid uden beregning.  Med hjem fra scanningen får I billeder og vækstrapport på print. Desuden alle billeder tilsendt pr. mail. 

3D/4D Scanning (lille), Type I

Ved 3D/4D scanning type I laves der vækst- samt terminsberegning af barnet og vi ser hjerteblink og hører hjertelyd. Der identificeres køn, såfremt dette ønskes. Herefter opleves barnet i 3D/4D.

Barnet har stadig i disse uger god plads i livmoderen, så som oftest ses der mange bevægelser og forunderlige positioner. Barnet er yderst fleksibelt, så nogen gange ses både arme og ben hævet op over dets hoved. Ved en 3D/4D scanning skal man være indstillet på, at barnet endnu ikke fuldstændigt ligner en fuldbåren baby. Det er dog rigtig fine billeder man vil se, da der stadig er forholdsvis meget fostervand, som er nødvendig for god billedkvalitet. Ved 3D/4D scanning af barnet forundres mange over, hvor perfekt barnet ser ud. Fine små fingre og tæer, lille fin slank krop og fine ansigtstræk.
Barnet kan også drikke af fostervandet eller ligge og smaske, gabe eller lege med navlesnoren.

Med hjem fra scanningen får I billeder og vækstrapport på print. Desuden alle billeder tilsendt pr. mail. 

3D/4D Scanning (stor), Type II

Ved en 3D/4D scanning (stor), indledes scanningen med en 2D misdannelsesscanning. Under denne 2D misdannelsesscanning bliver barnets organer og vækst gennemgået, så vi kan se, om barnet vokser og udvikler sig, som det skal. Barnets vægt ses afbilledet i vækstkurven i barnets rapport.
Scanningsklinikken følger DSOG's (Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi) retningslinjer, som også følges i offentlig regi. Vi måler barnets hoved, mave og lårben, så både termin og vægt fremkommer. Vi tjekker barnets hoved, hjerne, hjerte, ryg, mave, nyrer, blære. Begge arme og ben ses, og antal af fingre og tæer tælles. Vi ser de tre kar i navlesnoren og ser altid efter for læbespalte. Vi oplyser om modekagens placering i livmoderen. Vi identificerer barnets køn, såfremt dette ønskes.
Efter 2D misdannelsesscanningen ses og opleves barnet i 3D/4D.

Med hjem fra scanningen får I billeder og vækstrapport på print. Desuden alle billeder samt hele scanningssekvensen med speak tilsendt pr. mail.